Anasayfa » Kültür Karıncaları » Kültür Karıncaları Eğitim Modelinin Tanıtımı

Kültür Karıncaları Eğitim Modelinin Tanıtımı

Kültürel değerlerin zenginliği açısından dünyanın en önemli coğrafyasında yer alan ülkemizde bu değerlerin korunmasında ciddi sorunlar yaşanmaktadır. Bilimsel verilere göre bu soruna temel eğitimden başlamak gerekmektedir. Çünkü bireylerin çocukluk döneminde edindiği bilgi, beceri ve tutum erişkinlik dönemini de kapsayan kalıcı olumlu değişikliklere neden olmaktadır. Bu bağlamda çocuklara çevrelerindeki/kentlerindeki kültürel değerleri duygusal zekâlarına hitap edecek biçimde sevdirerek tanıtmak bu değerlerin benimsenmesini sağlayacak ve “koruma” duygusunu/bilincini geliştirecektir.

 

Kültür Karıncaları Eğitim Modeli, bu veriler dikkate alınarak eğitimci, pedagog, sanat tarihçisi ve psikologlardan oluşan bir ekibin katkıları ile Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı tarafından geliştirilmiştir. Taradığımız kaynak bilgilerine göre ülkemizde kültürel değerleri uyaran olarak ilk eğitim modelidir. Modelde, öğrenciler küçük gruplara ayrılmakta, “öğrenci-merkezli, gezerek, görerek, hissederek, algılayarak, yaparak öğrenme” yöntemi uygulanmaktadır. Eğitim, okulların bulunduğu yerleşkeye göre 1-2 yıl sürmekte, hedef kitle 6. ve 7. sınıf öğrencileri olmaktadır. Kültürel değerler var oldukları alanda tanıtılmakta, bu etkinlikler müzik, resim, kolaj, kil, drama, 5 duyu çalışmaları ile pekiştirilmektedir.

 

Kültür Karıncaları Eğitiminin Amacı ve Hedefleri:

Kültürel değerleri uyaran olarak kullanarak ve interaktif eğitim yöntemi ile ülkemizin en büyük zenginliği çocuklarımızın ve gençlerimizin kültürel mirasa duyarlılıklarını ve kent kültürü bilincini geliştirmek;

 • Kendilerinin ve yaşadıkları çevrenin farkında olmalarını,
 • eğitimin, bilimin, bilginin gücünü ve önemini kavramalarını,
 • kültürel değerleri tanıyıp benimsemelerini ve onları korumalarını,
 • kazanımlarını yakınları ile paylaşmalarını,
 • edindikleri bilgi, beceri ve tutumun kalıcı davranış değişikliklerine dönüştürmelerini sağlamaktır.

 

Kültürel uyaranlar:

Müze ve kültürel mekânların yerinde tanıtımı, tarihi eserlerin, kültürel değerlerin ve kültürel mirasının tanıtımı olarak belirlenmiştir. Bu anlamda Sultanahmet Meydanı’ndaki kültürel yapılar, çeşmeler, sütunlar, Haseki Hürrem Sultan Hamamı, Yerebatan Sarnıcı, Galata Kulesi, Fener-Balat, Haliç, Rezan Has Müzesi, Rahmi Koç Müzesi, Sadberk Hanım Müzesi, İstanbul Arkeoloji Müzeleri, Süleymaniye Külliyesi, Kadir Has Üniversitesi,  Santral İstanbul vb. mekânlar uyaran olarak kullanılmaktadır.

 

Hedef Okullar:

Ülkemizin diğer bir sorunu da deyim yerinde ise toplumumuzun sürekli “hareket” halinde olması, göç nedeniyle kentlilik bilincinin dolayısıyla kentin kültürel değerlerini koruma duygusunun yeteri kadar gelişememesidir. Bu nedenle projemizde olabildiğince sosyo-ekonomik düzeyi düşük, göç ile yerleşim alan semt okulları seçilmektedir. Böylece Kültür Karıncaları eğitiminden geçen çocuklar hem kendileri kültürel mirasa duyarlılık ve kentlilik bilinci geliştirmekte hem de bu kazanımlarını ailelerine aktarmaktadırlar.

 

Etkinlik Temaları:

Çevremizi Tanıma / Mahallelilik Kavramı, Kentimizi Tanıma / Kentlilik Bilinci, Kültürel Mirasımızı Tanıma / Koruma / Kültür Bilinci, Müze Kavramı / Müzecilik, Eğitimin / Bilginin Gücü, Çok Kültürlülük Kavramı gibi temalar çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

 

Uygulayıcılar:

Çalışmalar üniversiteli/üniversite mezunu Kültür Gönüllüleri tarafından yürütülmektedir. Gönüllüler çalışmalara başlamadan önce Vakfın düzenlediği 2 aşamalı eğitimden geçmektedirler. Eğitimin ilk aşaması “Genel İletişim Becerileri, Çocuklarla İletişim ve eğitim İlkeleri” olup, ikinci aşama yüklenilen göreve ve kültürel mekânlara yönelik olmaktadır. Kültür Gönüllüleri bir yandan çocukları eğitirken diğer yandan kendileri de eğitilmekte böylece proje çocuk-genç hedefli olmaktadır.

 

Ölçme-Değerlendirme:

Modelimizin ölçme-değerlendirme çalışmaları Vakfımızdan bağımsız profesyonel uzmanlar tarafından yapılmakta ayrıca her etkinlik sonrası Kültür Karıncaları ve Kültür Gönüllülerinden geri bildirim alınmaktadır.

 

Eğitim Modelinin Sonuçları:  

“Kültür Karıncaları Özgün Eğitim Modeli” 2002 yılından beri İstanbul, Bursa, Kocaeli, Antalya ve İzmir’de uygulanmıştır. Bugüne dek 7500 kültür Karıncası ve 1000 Kültür Gönüllüsü yetiştirilmiştir.

 

Ölçme-değerlendirme çalışmalarının sonuçlarına göre, Modelin özel çizilmiş çerçevesi sayesinde;

 • Çocuklar ve genç gönüllüler yaşadıkları kentin kültürel değerlerini tanıyıp benimsemekte, kültürel mirasa duyarlılık bilinci oluşturmaktadırlar.
 • Eğitimin, öğretmen veya aile yerine genç gönüllüler üzerinden aktarımı çocukların sınırlanmadan yaratıcılıklarını, duygularını ifade etmelerini ve verilen bilgileri kalıcı biçimde özümlemelerini sağlamaktadır.
 • Genç gönüllüler çocuklara olumlu “rol model” olmakta, onların eğitimdeki hedeflerinin çıtası yükselmektedir.
 • Farklı sosyal sınıflardaki öğrenci ve gönüllülerin birlikteliği kültürlerarası diyalog ve toleransı geliştirmektedir.
 • Çocuklarda gelişen kent kültürü bilinci onlar aracılığı ile ailelerine aktarılmakta ve onların kente uyumunu kolaylaşmaktadır.

 

Kültür Karıncaları Eğitim Modelinin Yer Aldığı Kitaplar, Bilimsel Toplantılar

 • Kültür Karıncaları Eğitim Modelimiz "Eğitim Reformu Girişimi" tarafından düzenlenen “Eğitimde İyi Örnekler Konferansı“nda (15-16 Ocak 2005) sözlü bildiri olarak sunulmuştur.
 • Vakfımız tarafından geliştirilen Kültür Karıncaları Özgün Eğitim Modeli, “Kültürel Mirasa Duyarlılık” başlığı altında Sami Tüysüz ve Şenol Yıldırım tarafından hazırlanan, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından önerilen “İlköğretim Sosyal Bilgiler 6. Sınıf Ders kitabında (s:124, 2006) ve Öğretmen Kılavuz kitabında (s: 134, 2006) yer almıştır.
 • Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin düzenlediği ve 21-22 Kasım 2008’de Ankara’da yapılan Çocuk,  Kent, Çevre ve Mimarlık Ulusal Buluşmasında KBGV-VKV Tevfik Kut İÖO Kültür Karıncaları ortak çalışmasının sunumu yapılmıştır.
 • Kültür Karıncaları Projesi, dördüncüsü Kayseri’de düzenlenen “Mimarlık Eğitimi Forumu”nun kitapçığında yer almıştır. “Y.Erkan ve L.Eroğlu, “Enhancing Awareness for the Preservation of Cultural Heritage in Children” , Architectural Education Forum IV Abstracts, Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 22-26 Mayıs 2009, Kayseri, s.80-82.”
 • Vehbi Koç Vakfı ile Tevfik Kut İÖO’nda birlikte yürüttüğümüz “Kültür Karıncaları” projesinin sonuçlarından hazırlanan makale Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü’nün yayımladığı “İstanbul Kültür ve Turizm” kitabının “İstanbul Turizm” bölümünde yer almıştır.
 • Kültür Karıncaları Projesi, Europa Nostra tarafından 2010 yılında Hırvatistan’ın Dubrovnik kentinde düzenlenen ve 14 değişik ülkeden 18 projenin katıldığı “Best in Heritage” konferansında yer almıştır.
 • Kültür Karıncaları Projesi, Genç Gönüllüler Derneği ve West of England Üniversitesi iş birliğiyle 2010 Mayıs ayından bu yana uygulanan Çocuk Dostu İstanbul Projesi kapsamında 2010 Aralık ayında düzenlenen “Çocuk Dostu İstanbul Sempozyumu”na katıldı.
 • Kültür Karıncaları Projesi, Europa Nostra Türkiye/ Bizim Avrupa Derneği tarafından düzenlenmekte olan "Türkiye'de Kültür Mirasının Sesi Toplantıları" kapsamında 2012 Mayıs ayında yapılan “Europa Nostra Ödülleri Seçkisi Toplantısı”na katılmıştır.

 

Europa Nostra 2009 Ödülü

Vehbi Koç Vakfı ile birlikte Kadırga’daki Tevfik Kut İlköğretim Okulu’nda yürüttüğümüz çalışma Avrupa Birliğinin kültürel mirasa duyarlılık çalışmaları çerçevesinde "Kültürel mirasa duyarlılık ve farkındalık geliştirilmesi-eğitim” kategorisinde Europa Nostra'nın 2009 yılı ödülünü kazanmıştır. Europa Nostra (www.europanostra.org) bir pan-Avrupa Federasyonu olup, ana amacı Avrupa ve ülkeler düzeyinde toplumsal politikaların oluşturulmasında kültürel mirasın korunmasına öncelik verilmesini ve bu konuda kamuoyu duyarlılığının artırılmasını sağlamaktır. Kültür Karıncaları projemizin Europa Nostra ödülünü kazanması özgün eğitim modelimizin hem uluslararası düzeyde tanınmasını sağlayacak hem de kültürel mirasın korunmasında sorun yaşayan ülkeler ve kentler için örnek bir model olacaktır.

Haberler

Sarıyer Belediyesi Gençlik Merkezi (SAGEM) ile II. Modülümüz...

Kültür Karıncaları kentin tarihini keşfetmeye devam ediyor!

Sarıyer Belediyesi Gençlik Merkezi (SAGEM) ile I. Modülümüz...

Sarıyer Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi (SAGEM) öğrencileri yeni kültür yolculuklarına başladı!...

Hilmi Çelikoğlu Ortaokul öğrencileriyle III. Modülümüz...

Üsküdar Hilmi Çelikoğlu Ortaokulu öğrencileriyle üçüncü modül de geride kaldı.

Hilmi Çelikoğlu Ortaokul öğrencileriyle II. Modülümüz...

Üsküdar Hilmi Çelikoğlu Ortaokulu öğrencileriyle 4 Kasım tarihindeki ikinci buluşmamızda Sultanahmet Meydanı ve Yerebatan Sarnıcı'ndaydık.

Hilmi Çelikoğlu Ortaokul öğrencileriyle I. Modülümüz...

Kültür Karıncaları Projesi 2017-2018 Eğitim Yılı çalışmaları Üsküdar Hilmi Çelikoğlu Ortaokulu öğrencileriyle başladı. 21 Ekim Cumartesi günü gerçekleşen ilk modülümüzde Galata Kulesi ve Kadir Has Üniversitesi'ni ziyaret ederek kentimizin tarihini ve kültürel simgelerini işledik.

Kültür Karıncaları Patara'da!

Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı, Saint Joseph Fransız Lisesi'yle süregelen işbirliği çerçevesinde Kültür Karıncaları Projesi'ni Kaş'a taşıdı; Kaş Palamut Ortaokulu öğrencileri haftasonunda Patara Antik Kenti'ni ziyaret etti.

Kültür Karıncaları Tarihi Yarımada'da

Kentin Tarihinin Katmanları Arasında...

Kültür Karıncaları Seyrantepe’de

2016-2017 eğitim yılı bahar sömestrinde Seyrantepe Ortaokulu 6. sınıf öğrencileriyle ilk durağımız 11 Şubat’ta Galata Kulesi olacak.

Kültür Karıncaları Beşiktaş'ta

2016-2017 eğitim yılı güz sömestrinde Büyük Esma Sultan Ortaokulu 6. Ve 7. sınıf öğrencileriyle 5 Kasım'da ilk durağımız Galata Kulesi oldu. 50 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz etkinliğimize,

Yeni Karıncalarımız Abdurrahman Köksaloğlu Ortaoku...

İçinde bulunduğumuz 2015-2016 Eğitim Yılı Bahar Sömestrinde yaşadığımız kenti ve korumakla, yaşatmakla yükümlü olduğumuz kültür varlıklarımızı Kuştepe'den Abdurrahman Köksaloğlu Ortaokulu öğrencileriyle keşfediyor, geziyor ve öğreniyoruz.

Kültür Karıncaları Beşiktaş sokaklarında mahalle k...

Beşiktaş Büyük Esma Sultan Ortaokulu öğrencileriyle sürdürdüğümüz Kültür Karıncaları Projemizde geçtiğimiz haftasonu Beşiktaş'taydık.

Hattat Rakım Ortaokulu öğrencileri artık Kültür Ka...

Profesyonel Rehberlerimiz Mustafa Kesim, Ozan Bahçe ve Yeşim Çözeli'nin öncülüğünde Meryem Ana Ayazması, Aya Nikola Kilisesi, Ahrida Sinagogu ve Rüstem Paşa Camii’sini gezdik.

Hattat Rakım Ortaokul öğrencileriyle II. Modülümüz...

II. Modülümüzü Sultanahmet Meydanı, Yerebatan Sarnıcı ve Four Seasons Otel'de gerçekleştirdik.

Hattat Rakım Ortaokul öğrencileriyle Galata'da...

I. Modül etkinliğimizde Galata Kulesi ve Armada Oteli'ni gezdik!

Büyük Esma Sultan Ortaokulu öğrencileri artık Kült...

Beşiktaş Büyük Esma Sultan Ortaokulu öğrencileriyle III. ve aynı zamanda son modülümüzü Sadberk Hanım Müzesi'nde gerçekleştirdik.


Tüm Haberler


Bizden Haberdar Olun!